Goldie Horton-Porter

Goldie Horton-Porter House (Travis County, Texas)