John B. Willcoxon

Willcoxon--Arnold House (Coweta County, Georgia)