Buhler, Kansas

Wall--Ratzlaff House (Reno County, Kansas)