Osawatomie, Kansas

View Exhibit map

Asylum Bridge (Miami County, Kansas)
Reverse Parker through truss bridge over Marais Des Cygnes River on 1st Street in Osawatomie
Carey's Ford Bridge (Miami County, Kansas)
Through truss bridge over Marais Des Cygnes River on 335th Street, southeast of Stanton
Creamery Bridge (Miami County, Kansas)
Three-span Marsh arch bridge over Marais Des Cygnes River on 8th Street at Osawatomie
John Brown Cabin (Miami County, Kansas)
Pottawatomie Creek Bridge (Miami County, Kansas)
Three span through arch bridge over Pottawatomie Creek on Old KS 7 in Osawatomie
William Mills House (Miami County, Kansas)