Kapa'a, Hawaii

Pu'u'opae Bridge (Kauai County, Hawaii)