Dover, Kentucky

Dover Pioneer Cemetery (Mason County, Kentucky)
Lee's Creek Covered Bridge (Mason County, Kentucky)
Covered bridge over Lee Creek on Tuckahoe Road in Dover