Erie, Kansas

State Steet Bridge (Neosho County, Kansas)