McVille, North Dakota

Nesheim Bridge (Nelson County, North Dakota)