Elias White Hale Jacobs

Peter Stauer House (Clayton County, Iowa)