A.J. Denick

Bradford Hotel (Chautauqua County, Kansas)