M.E. Davis

M.E. Davis House (Chicot County, Arkansas)