Frederick J. Klein

Beta Theta Pi Fraternity House (Champaign County, Illinois)