Glen Thomas

Stackman Court Apartments (Sedgwick County, Kansas)