Neshoba, Mississippi

Neshoba County Fair Historic District (Neshoba County, Mississippi)