Dayton Beach, Florida

Tarragona Tower (Volusia County, Florida)