Nash, North Dakota

Nordre Trefoldegheds Menigheds (Walsh County, North Dakota)