Thomas Gaddis

Thomas Gaddis Homestead (Fayette County, Pennsylvania)