Stoystown Borough, Pennsylvania

Hite House (Somerset County, Pennsylvania)
Stoystown Historic District (Somerset County, Pennsylvania)