Geneseo, Kansas

Tobias-Thompson Complex (Rice County, Kansas)