Glenn Denny

Brighton-Drydon Historic District (Muskingum County, Ohio)