O.C. Barber

View Exhibit map

Anna-Dean Farm (Summit County, Ohio)
O. C. Barber Barn No. 1 (Summit County, Ohio)
O. C. Barber Colt Barn (Summit County, Ohio)
O. C. Barber Creamery (Summit County, Ohio)
O. C. Barber Machine Barn (Summit County, Ohio)
O. C. Barber Piggery (Summit County, Ohio)