Lake, Mississippi

Lake Railroad Station (Scott County, Mississippi)