Camden, Arkansas

View Exhibit map

Ben Laney Bridge (Ouachita County, Arkansas)
Three-span pony truss bridge over Ouachita River on US 79B in Camden
Benjamin T. Powell House (Ouachita County, Arkansas)
Bragg House (Ouachita County, Arkansas)
Camden Confederate Monument (Ouachita County, Arkansas)
Elliott-Meek House (Ouachita County, Arkansas)
Fort Lookout (Ouachita County, Arkansas)
Fort Southerland (Ouachita County, Arkansas)
Graham-Gaughan-Betts House (Ouachita County, Arkansas)
Harvey's Grocery and Texaco Station (Ouachita County, Arkansas)
Hickman House (Ouachita County, Arkansas)
Leake-Ingham Building (Ouachita County, Arkansas)
McCollum-Chidester House (Ouachita County, Arkansas)
Missouri--Pacific Railroad Depot--Camden (Ouachita County, Arkansas)
Oakland Cemetery (Ouachita County, Arkansas)
Oakland Cemetery, Confederate Section (Ouachita County, Arkansas)
Oakland Farm (Ouachita County, Arkansas)
Old Camden Post Office (Ouachita County, Arkansas)
Ouachita County Courthouse (Ouachita County, Arkansas)
Richmond-Tufts House (Ouachita County, Arkansas)
Rowland B. Smith House (Ouachita County, Arkansas)
Rumph House (Ouachita County, Arkansas)
Sidney A. Umsted House (Ouachita County, Arkansas)
Tate's Barn (Ouachita County, Arkansas)
Two Bayou Methodist Church and Cemetery (Ouachita County, Arkansas)
Tyson Family Commercial Building (Ouachita County, Arkansas)