Warren Co, KY

Bowling Green Flour Mill (Warren County, Kentucky)
Demolished