Rush, Endacott & Rush

Atlas Life Building (Tulsa County, Oklahoma)
Guaranty Laundry Building (Tulsa County, Oklahoma)
Tulsa Municipal Building (Tulsa County, Oklahoma)