Kenton County Courthouse

Kenton County Courthouse (Kenton County, Kentucky)
KY 17, Independence, Kentucky