Pendleton County Courthouse

Pendleton County Courthouse (Pendleton County, Kentucky)
KY 22, Falmouth, Kentucky