Indian mound

James Cemetery (Jackson County, Ohio)