Adena Mound

Austin Brown Mound (Ross County, Ohio)