Egremont, Massachusetts

North Egremont Historic District (Berkshire County, Massachusetts)
Westover--Bacon--Potts Farm (Berkshire County, Massachusetts)