Burt Lake, Michigan

Faunce-McMichael Farm (Cheboygan County, Michigan)