Ezra Faunce

Faunce-McMichael Farm (Cheboygan County, Michigan)