Anthony, Kansas

Anthony Public Carnegie Library (Harper County, Kansas)
Anthony Theater (Harper County, Kansas)
Harper County Courthouse (Harper County, Kansas)
US Post Office--Anthony (Harper County, Kansas)