Edmonton, Kentucky

Metcalfe County Jail (Metcalfe County, Kentucky)
Metcalfe County Kentucky Courthouse (Metcalfe County, Kentucky)
Stockton--Ray House (Metcalfe County, Kentucky)