Waynesboro, Georgia

Burke County Courthouse (Burke County, Georgia)
John James Jones House (Burke County, Georgia)