Father Thomas 0'Reilly

Old St. Teresa's Catholic Church (Dougherty County, Georgia)