Eugenia Stubbs Layton Wright

Mulberry Grove (Ouachita Parish, Louisiana)