Daniel Gould

Daniel Gould House (Shiawassee County, Michigan)