Riggins, Idaho

Aitken Barn (Idaho County, Idaho)
Campbell's Ferry (Idaho County, Idaho)
Polly Bemis House (Idaho County, Idaho)
Riggins Motel (Idaho County, Idaho)