Osterdock, Iowa

Mallory Township Bridge (Clayton County, Iowa)