West Middletown Borough, Pennsylvania

West Middletown Historic District (Washington County, Pennsylvania)