KY 61

Belmont Furnace (Bullitt County, Kentucky)
L & N Bridge in Civil War (Bullitt County, Kentucky)
Morgan-on to Ohio (Bullitt County, Kentucky)
Old American Oil Well (Cumberland County, Kentucky)