Yoakum County, Texas

Yoakum County Courthouse (Courthouse)   [Map · Street View]
US 82, Plains, TX